Αναρτήσεις, Προκηρύξεις κτλ.

Εκτύπωση του βιβλίου "Β. Δουλαβέρα (επιμ.), Καταλόγια"

16-28 Νοεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Β. Δουλαβέρα (επιμ.), Καταλόγια". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 28-11-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology"

2-12 Οκτωβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 12-10-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Δ. Κουτσογιάννης, Γλωσσική διδασκαλία: χθες, σήμερα, αύριο"

19-29 Σεπτεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Δ. Κουτσογιάννης, Γλωσσική διδασκαλία: χθες, σήμερα, αύριο". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 29-9-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Μ. Σετάτος (1929-2017)

3 Ιουλίου 2017

Ο Μιχάλης Σετάτος γεννήθηκε το 1929 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε στις 3 Ιουλίου 2017 στην ίδια πόλη. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης και συνέχισε σπουδάζοντας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. (1947-1951). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι με υποτροφία από το 1959 ως το 1965, οπότε επέστρεψε στην Ελλάδα, και λίγο αργότερα εκλέχθηκε έκτακτος (1970) και στη συνέχεια τακτικός (1975) καθηγητής Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.

Ανατύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσαγγάλης, Ομηρικές μελέτες"

5-10 Ιουνίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσαγγάλης, Ομηρικές μελέτες". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 10-6-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Π. Πολίτης, Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης"

5-10 Ιουνίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Π. Πολίτης, Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 10-6-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση και βιβλιοδεσία του βιβλίου "Λεξικό της κοινής νεοελληνικής"

5-10 Ιουνίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 10-6-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση και βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα" 2017

31 Μαρτίου - 10 Απριλίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 10-4-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Προκήρυξη μίας θέσης δόκιμου ερευνητή

1-21 Μαρτίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, στη συνεδρίαση της 17-2-2017, προκήρυξε μία θέση δόκιμου ερευνητή, στο επιστημονικό αντικείμενο της Κοινωνιογλωσσολογίας και, κατά προτίμηση, της Ανάλυσης Συνομιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ως τις 21 Μαρτίου 2017 στα γραφεία του Ινστιτούτου, 4ος όροφος, γραφείο 418 του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ώρες 9.00-14.00. 

Εκτύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Καταγράφοντας την ελληνική γλώσσα"

15-26 Σεπτεμβρίου 2016

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Καταγράφοντας την ελληνική γλώσσα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 26-9-2016. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.