Αναρτήσεις, Προκηρύξεις κτλ.

Ανατύπωση και βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα" 2017

31 Μαρτίου - 10 Απριλίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 10-4-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Προκήρυξη μίας θέσης δόκιμου ερευνητή

1-21 Μαρτίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, στη συνεδρίαση της 17-2-2017, προκήρυξε μία θέση δόκιμου ερευνητή, στο επιστημονικό αντικείμενο της Κοινωνιογλωσσολογίας και, κατά προτίμηση, της Ανάλυσης Συνομιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ως τις 21 Μαρτίου 2017 στα γραφεία του Ινστιτούτου, 4ος όροφος, γραφείο 418 του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ώρες 9.00-14.00. 

Εκτύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Καταγράφοντας την ελληνική γλώσσα"

15-26 Σεπτεμβρίου 2016

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), Καταγράφοντας την ελληνική γλώσσα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 26-9-2016. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Η εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας"

29 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου 2016

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Η εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τη 1-9-2016. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Θ. Παπαγγελής, Η Ρώμη και ο κόσμος της"

22 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2016

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Θ. Παπαγγελής, Η Ρώμη και ο κόσμος της". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τη 1-9-2016. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Μανόλης Σκλάβος, Της Κρήτης ο χαλασμός"

22 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2016

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Μανόλης Σκλάβος, Της Κρήτης ο χαλασμός". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τη 1-9-2016. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Δ. Ν. Μαρωνίτης (1929-2016)

12 Ιουλίου 2016

Ο Δημήτρης Μαρωνίτης γεννήθηκε το 1929 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε στην Αθήνα, στις 12 Ιουλίου 2016.

Εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσαγγάλης, Ομηρικές μελέτες"

28 Ιουνίου - 18 Ιουλίου 2016

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσαγγάλης, Ομηρικές μελέτες". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 18-7-2016. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση και βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα"

18-28 Ιανουαρίου 2016

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 28-1-2016. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.